Δράση Μαθητικής Αναδάσωσης!

Το δάσος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Τα δέντρα είναι ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον καθώς απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο. Τα δάση βοηθούν στη ρύθμιση του κύκλου του νερού και παρέχουν επίσης ενδιαιτήματα για πολλά διαφορετικά είδη ζώων και φυτών.
Τα δάση αποτελούν επίσης σημαντική πηγή εισοδήματος για ορισμένες χώρες που εξάγουν ξύλο, χαρτί, καουτσούκ και άλλα δασικά προϊόντα. Σήμερα, τα δάση καταλαμβάνουν περίπου το 30% της χερσαίας επιφάνειας της Γης, αλλά λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αυτές τις περιοχές. Τα δάση παρέχουν θέσεις εργασίας και διατροφή σε πολλούς ανθρώπους που ζουν κοντά τους. Υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της αποψίλωσης και της φτώχειας καθώς και μεταξύ της αποψίλωσης των δασών και της κλιματικής αλλαγής.
Αν θέλουμε να προστατέψουμε το δάσος, πρέπει να προστατέψουμε κάθε δέντρο. Αν θέλουμε να σταματήσουμε την αποψίλωση των δασών και να σώσουμε τα δέντρα, τότε οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τι σημαίνει στην πραγματικότητα.
Τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί πολίτες του κόσμου μας, οπότε πρέπει να εκπαιδευτούν για τη σημασία των δασών και της αναδάσωσης.

Photo by Pedro Kümmel on Unsplash