Το σχολείο μας - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 10ου Δημ. Σχολείου Π. Φαλήρου

Α΄ τάξη: Τετάρτη (11:45-12:25)

Β΄ τάξη: Τετάρτη (10:45-11:30)

Γ΄ τάξη: Τετάρτη (10:50-11:30)

Δ΄ τάξη: Τετάρτη (9:40-10:45)

Ε΄ τάξη: Παρασκευή (11:45-12:25)

ΣΤ΄ τάξη: Παρασκευή (12:30-13:15)

Τμήμα Ένταξης: Πέμπτη &Παρασκευή (11:30-12:30)