E-twinning 2023-24

To eTwinning είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα σχολεία στην Ευρώπη να αναπτύξουν συνεργασίες κάνοντας χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ενώ τους παρέχει την κατάλληλη υποδομή (διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες). Έτσι, οι εκπαιδευτικοί που είναι γραμμένοι στη δράση eTwinning μπορούν να συνεργαστούν με συναδέλφους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αναπτύξουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε οποιαδήποτε θεματική αυτοί επιθυμούν. Ο μόνος περιορισμός είναι να χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ στο πρόγραμμά τους και να συνεργαστούν με εκπαιδευτικούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες (απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικοί από δύο διαφορετικές χώρες) και βέβαια να υπάρχει κοινή γλώσσα επικοινωνίας( π.χ. αγγλικά) Οι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στη δράση eTwinning, οι οποίοι συχνά αποκαλούνται και ως eTwinners,μπορούν να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό και να συνεργαστούν μέσω της eTwinning πλατφόρμας.

Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανού και κατ επέκταση οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του, κατά την σχολική χρονιά 2023-24 συμμετέχει συνολικά σε πέντε (5) ευρωπαϊκά προγράμματα -etwinning programs, στα τέσσερα εξ αυτών ως μέλος(member)-συνεργαζόμενο δηλ. σχολείο ενώ ως σχολείο έχουμε δημιουργήσει το δικό μας ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα (με χρονολογική σειρά όσο αφορά το ξεκίνημα των προγραμμάτων):

 • EDOL 2023 (Δίμηνο πρόγραμμα για την Παγκόσμια Ημέρα Γλωσσών-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος). Διοργανωτής του προγράμματος: Αρετή Οικονόμου- 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Mέλη: μαθητές: ΣΤ τάξης και του Τ.Ε. από Ελλάδα, Γερμανία, Κροατία, Ιταλία. Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: Σολομωνίδου Σοφία(Π.Ε.71),Μαραγκουδάκη Ελένη (Π.Ε 08), Τσελεγκίδης Κώστας(Π.Ε.70) και Γεωργόπουλος Αντώνης(Π.Ε.70).
 • Europe Travellers(Oxτάμηνο πρόγραμμα-Οκτώβριος-Μάιος).Διοργανωτής του προγράμματος: Αρετή Οικονόμου- 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Mέλη: μαθητές: ΣΤ τάξης και του Τ.Ε. από Ελλάδα, Λιθουανία, Γαλλία, Ρουμανία. Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: Σολομωνίδου Σοφία(Π.Ε.71), Μαραγκουδάκη Ελένη (Π.Ε 08), Τσελεγκίδης Κώστας (Π.Ε.70), Χολέρη Ευαγγελία (Π.Ε.06), Αγγελίδου Κατερίνα (Π.Ε.07)
 • Special Needs: In someone Elses Shoes(Oxτάμηνο πρόγραμμα-Οκτώβριος-Μάιος).Διοργανωτής του προγράμματος:: Visnja Musnjak – Kροατία. Mέλη: μαθητές: ΣΤ τάξης και του Τ.Ε. από Ελλάδα, Κροατία,Τουρκία,Ιταλία,Ρουμανία,Πορτογαλία,Β.Μακεδονία,Σλοβακία. Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: Σολομωνίδου Σοφία(Π.Ε.71), Μαραγκουδάκη Ελένη (Π.Ε 08), Τσελεγκίδης Κώστας (Π.Ε.70), Χολέρη Ευαγγελία (Π.Ε.06), Αγγελίδου Κατερίνα (Π.Ε.07)
 • Sc(g)reen travellers”: είναι μια συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία και μαθητές από την Ρουμανία (7 σχολεία), την Δημοκρατία της Μολδαβίας (5 σχολεία), την Τουρκία (2 σχολεία), την Λιθουανία (1 σχολείο) και την Ελλάδα (1 σχολείο). Στόχος του έργου είναι οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και στάσεις για τη λήψη πράσινων αποφάσεων, να εκτιμούν και να σέβονται τη διαφορετικότητα, δημιουργώντας δεσμούς φιλίας μεταξύ σχολείων, δασκάλων, μαθητών και γονέων μαθητών. Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες χρησιμοποιώντας μια ποικιλία ψηφιακών οργάνων, καθώς επίσης να ενθαρρυνθεί η χρήση των αγγλικών ως μέσο επικοινωνίας.  Το έργο περιλαμβάνει μαθητές και δασκάλους από τις συμμετέχουσες χώρες, οι οποίοι συνεργάζονται και επικοινωνούν για την δημιουργία και ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εικονικά ταξίδια, προώθηση και απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων τόσο για μαθητές όσο και για καθηγητές. Το έργο θα διερευνήσει θέματα όπως πολιτισμός και ιστορία, γλώσσες, γεωγραφία, προστασία του περιβάλλοντος και πράσινο. Οι εμπλεκόμενες τάξεις στο πρόγραμμα είναι οι: Α,Β,Γ,Δ τάξεις του σχολείου μας με τις εκπαιδευτικούς : Φωστιροπούλου Φρειδερίκη (Π.Ε.70), Αγγελίδου Μαρία(Π.Ε.70) και την εικαστικό Μαραγκουδάκη Έλενα(Π.Ε.08).
 • Does my daily life look like yours?(Oxτάμηνο πρόγραμμα-Οκτώβριος-Iούνιος).Διοργανωτής του προγράμματος: Σολομωνίδου Σοφία- Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γερμανού, Πρεσπών, Ελλάδα.Mέλη: μαθητές: όλων των τάξεων από Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία. Εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας: Φωστηροπούλου Βίκη(Π.Ε.70), Αγγελίδου Μαρία(Π.Ε.70), Γκιγκοπούλου Άννα(Π.Ε.70), Βασιλείου Αλέκα(Π.Ε.70), Καρυδάς Πέτρος(Π.Ε.70) ,Τσελεγκίδης Κώστας (Π.Ε.70), Γεωργόπουλος Αντώνης (Π.Ε.70), Μαραγκουδάκη Ελένη(Π.Ε.08),Χολέρη Ευαγγελία (Π.Ε.06), Αγγελίδου Κατερίνα (Π.Ε.07)

Σκοπός της δημιουργίας της συγκεκριμένης σελίδας είναι να γίνουν γνωστές, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ακολουθεί παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν (από το παλαιότερο πρόγραμμα μέχρι αυτά που τρέχουν ακόμη και θα ενημερώνονται εν καιρώ).

ΕDOLEuropean Day of Language ( ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών). Στο σύντομο αυτό πρόγραμμα οι μαθητές του Τ.Ε(εκπαιδευτικός : Σολομωνίδου Σοφία) και της ΣΤ τάξης είχαν τη δυνατότητα να αλληλογραφήσουν με παιδιά από Γαλλία, Γερμανία, Κροατία ,Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία και να συστηθούν. Αρχικά ψάξαμε, βρήκαμε και μαρκάραμε στον χάρτη της Ευρώπης πού βρίσκονται τα σχολεία με τα οποία θα αλληλογραφήσουμε. Η αλληλογραφία έγινε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, Στείλαμε γράμματα και λάβαμε γράμματα. Το χαρήκαμε ιδιαίτερα!!

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΓΡΑΜΜΑ 1
ΓΡΑΜΜΑ 2
ΓΡΑΜΜΑ 3
ΓΡΑΜΜΑ 4
ΓΡΑΜΜΑ 5

Παίξαμε ένα παιχνίδι που φτιάξαμε οι ίδιοι και δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό σταυρόλεξο.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ 1
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 2
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 3
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 4

EUROPE TRAVELLERS

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Οι μαθητές ,που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δημιουργούν μια φιγούρα (σαν μασκότ), που θα ταξιδέψει ψηφιακά σε όλες τις συνεργαζόμενες πόλεις. Παρουσιάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (Οκτώβριο έως Μάιο) την πόλη τους (αξιοθέατα, σχολείο, σπίτια, μουσεία, εκθέσεις κ.λπ.), τα σχολικά τους θέματα, τα ενδιαφέροντά τους, τα χόμπι τους, την αγαπημένη τους μουσική και βιβλία και τα τοπικά έθιμα των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Παραθέτουμε μέρος των  δράσεων των μαθητών του σχολείου μας στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Δράσεις των μαθητών της 6ης τάξης και του Τ.Ε.

Οι μαθητές της 6ης τάξης και του Τ.Ε. διασκέδασαν δημιουργώντας ένα προτεινόμενο λογότυπο για το έργο. Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες και ένα βίντεο της δουλειάς τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος Καλλιτεχνικών(εκπαιδευτικός κ. Μαραγκουδάκη Έλενα)

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές με τον δάσκαλό τους κ. Τσελεγκίδη Κώστα και τη δασκάλα του Τ.Ε.  κ. Σοφία Σολομωνίδου, συζήτησαν ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν στο μυαλό τους τον τόπο που ζουν, τις Πρέσπες.

Οι μαθητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα φασόλια (τοπικό κύριο αγροτικό προϊόν), οι πελεκάνοι της Δαλματίας (ή οι αργυροπελεκάνοι όπως λέγονται στα ελληνικά) και οι αρκούδες που ζουν στην περιοχή των Πρέσων και της Φλώρινας μπορούν να θεωρηθούν ως η μασκότ του Πρέσπες.

Στη συνέχεια, οι μαθητές μπήκαν στο Διαδίκτυο και  βρήκαν  πληροφορίες για κάθε μία από τις προτάσεις τους.

Π1

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Καλών Τεχνών έκαναν σχέδια με τις προτάσεις τους ως μασκότ του σχολείου μας, σύμφωνα με το πώς τις φαντάζονται. Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε την προσπάθειά  τους και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους.

Π2

Η μασκότ μας λοιπόν είναι ένας πελεκάνος , του οποίου το επιστημονικό όνομα είναι Pelecanus crispus. Φωλιάζει στις αποικίες της Μικρής Πρέσπας. Η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα τροφοδοτούν περιοχές του είδους, καθώς και άλλοι υγρότοποι της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 1150-1500 ζευγάρια και θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση ευάλωτης διατήρησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως (IUCN).

Π3

Χριστουγεννιάτικα έθιμα

Αφιέρωμα σε τοπικούς καλλιτέχνες της περιοχής μας.

https://www.canva.com/design/DAF8Hct1HUE/gq_yWSk-Ypw1gaZOrrBMSA/view?utm_content=DAF8Hct1HUE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

Οι μαθητές επίσης συμμετείχαν στη δημιουργία ενός συνεργατικού ποιήματος με τους άλλους  ευρωπαίους μαθητές του προγράμματος.

https://show.zohopublic.eu/show/publish/dohb5e0bfb1d6d5ac4a838dc7ddf68cc81d9c/params?loop=false&menu=false&toolbar=true

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΝ ΜΕ τους ΦΙΛΟΥΣ Μας ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Π5

IN SOMEONE ELSES SHOES

Λίγα Λόγια για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει να κάνει με τη γενικότερη έννοια της διαφορετικότητας. Εμπλέκει σύνδρομα(π.χ Down Syndrome)  αλλά και  ασθένειες όπως επιληψία αλλά και ρατσισμός. Σκοπός του είναι να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες, στο πρόγραμμα, μαθητές και όχι μόνο πάνω στα προαναφερθέντα θέματα.

Από το σχολείο μας στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές της ΣΤ τάξης και οι εκπαιδευτικοί: κ. Σολομωνίδου Σοφία (Π.Ε.71) και η κ. Μαραγκουδάκη Έλενα(Π.Ε.08)

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις δράσεις των μαθητών του σχολείου μας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργασίες των μαθητών μας έχουν αναρτηθεί στο facebook, στο Instagram αλλά και στο blog που έχουν δημιουργήσει οι υπεύθυνοι του προγράμματος.

Παγκόσμια Ημέρα Ανεκτικότητας -Quiz που δημιουργήσαμε για τους ευρωπαΪους φίλους μας!

 Το χαλί της ανεκτικότητας  και  σελιδοδείκτες με συνθήματα.

1
2 BOOK MARKS OF TOLERANCE

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία.

Βίντεο Χριστούγεννα(συνεργασία εκπαιδευτικών από το σχολείο μας και την Προτογαλία)!

https://www.storyjumper.com/book/read/164757961/6568e1d19ba9f#page/6

Βraille Day

Pink Shirt Day!

Down Syndrome

Mιλήσαμε για το σύνδρομο Down  και φιλοξενήσαμε τρεις κυρίες , από τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία του Ν. Φλώρινας οι οποίες μας μίλησαν. Μια μητέρα μάλιστα παιδιού με σύνδρομο Down ήρθε μαζί με τον γλυκύτατο γιο της τον Χρήστο.

3
4
5

Αυτισμός

Οι μαθητές, της Ε και Στ τάξης, με  την καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου διάβασαν , στα αγγλικά, ένα βιβλίο για τον αυτισμό και συζήτησαν πάνω σε αυτό.

Βέβαια είχαμε και τις διαδικτυακές μας συναντήσεις με τους μαθητές σχολείων της Ευρώπης που    συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

videoconference 6
videoconference 7

Does my daily life look like yours?

Λίγα Λόγια για το Πρόγραμμα

Πρόκειται για ένα οχτάμηνο πρόγραμμα που σκοπός της δημιουργίας του ήταν να φέρει όλους τους μαθητές του σχολείου μας σε επαφή με την καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρία. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δε γίνεται μόνο  αναφορά στις αναπηρίες που υπάρχουν αλλά μέσω βιοματικών δράσεων οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρία και εκτιμούν τη δική τους καθημερινότητα. Το πρόγραμμα αυτό το δημιούργησε το σχολείο μας  οι founder) και εμπλέκονται όλοι οι μαθητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Ενδεικτικές Δράσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος  

Το λογότυπο που δημιούργησαν οι μαθητές της Γ και Δ τάξης του σχολείου, με τις εκπαιδευτικούς τους , επιλέχτηκε, από όλους τους ευρωπαίους εταίρους  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να είναι το λογότυπο του προγράμματος.

Αγιος 1

Το πρόγραμμα μας διαθέτει σελίδα στο Instagram αλλά και στο facebook.

Ακολουθήστε τα παρακάτω links και παρακολουθήστε τις δράσεις μας!!

 1. Το πρόγραμμα μας διαθέτει σελίδα στο Instagram αλλά και στο facebook.
 2. https://view.genial.ly/656f6aa89951300014793059/horizontal-infographic-diagrams-does-my-daily-life-look-like-yours-etwinning-project (παγκόσμια ημέρα ατόμων με  αναπηρία)
 3. https://www.storyjumper.com/book/read/168223151/65a82b926eb48 (Χριστούγεννα-συνεργατικό έργο)
 4. https://view.genial.ly/65ae77bf6e07120014344f54/social-vertical-post-wall-poster-with-phrase(Braille Day- συνεργατικό poster)
 5. https://www.canva.com/design/DAF9uzNcyK0/w0a0xEWFGMuyYW0s8jgWSQ/edit (συνεργατικό ημερολόγιο 2024)
 6. http://linoit.com/users/sofiasolomonidou/canvases/Students%20chat%20room (τοίχος επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαίων μαθητών)
 7. https://wordart.com/hk7oup8oxc9z/world-mother-language-day (συνεργατικό συννεφόλεξο)
 8. https://show.zohopublic.eu/publish/dttlubc12d1f112c9499a97304916b01da8f8 (συνεργατική παρουσίαση για το σύνδρομο Down)
 9. https://www.thinglink.com/card/1820048729206424038
 10. https://padlet.com/atharmenou/6th-of-march-stop-bullying-lmxxhdmkr1lpxyc1 (συνεργατικό παντλετ για το byulling που δέχονται  τα άτομα με αναπηρία).
 11. https://digipad.app/p/718763/7778a8586d9ac (paddlet για τον αυτισμό)
 12. https://jamboard.google.com/d/1ULtlS9XhSoLPk6rsulAUFVlSLeHSAJIGVS-sh2sXJXE/viewer (2.4.- Παγκόσμια ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Την, αφιερώσαμε στα βιβλία που διαβάσαμε και τα οποία σχετίζονται με την αναπηρία. Συνεργατικό έργο)
 13. https://jamboard.google.com/d/1VaYtRl1SHgv67ZclOJXHKE4W0uabN910aCISLw5LK2w/viewer?f=1 (Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης, 15-4, αφιερωμένη και αυτή στην αναπηρία. Oι συμμετέχοντες, στο πρόγραμμα μαθητές, ζωγράφισαν για την αναπηρία, για το πως δηλ την αντιλαμβάνονται, επισκέφτηκαν όπως οι Ισπανοί φίλοι μας μια θεατρική παράσταση όπου οι πρωταγωνιστές είναι άτομα με αναπηρία )
 14. Ενημέρωση γονέων  για το πρόγραμμα και βιωματικές δράσεις με αυτούς.
 15. https://www.canva.com/design/DAGBwcmsOD4/8jiEewWBR9gw5WJB0jEoVQ/edit(Βεβαιώσεις συμμετοχής μαθητών στο πρόγραμμα)

Διαδικτυακές συναντήσεις με εταίρους εκπαιδευτικούς αλλά κα μαθητές.

vc1
vc2
vc3

Λήξη του προγράμματος:

Οι μαθητές όλων των τάξεων κρατούν ανά χείρας τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα!

ΦΩΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Δημιουργία poster από τη ψυχολόγο του σχολείου μας κ. Παπαδοπούλου Γεωργία και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Χαριζάνη Ελισάβετ στο οποίο αποτυπώνονται, περιληπτικά, κάποιες από τις πτυχές του προγράμματός μας.

poster 1
poster 2